Tilbake

Kategori: Politikk

Bevar Forsvarskorpsene

Nok en gang spøker det for forsvarskorpsenes eksistens og et samlet norsk kulturliv mobiliserer seg mot en kuttekåt forsvarsledelse. Hva er det kulturlivet ser, som ikke forsvarssjefen ønsker å prioritere høyt nok?

For selv om det er lett å hoppe inn i forsvarskorpsenes hundreårige historie, så er det likevel nåtiden og deres evne til å være en del av samtiden, som er den største grunnen til at de bør leve videre.

Vi kan godt kalle det historieløst å foreslå en sammenslåing og forflytting av korpsene til hovedstaden, men jeg tror jeg koster på meg å kalle det kunnskapsløst i stedet. Det blir nemlig for enkelt å sette kostnadene til drift av korpsene inn i en forsvarsteknisk retorikk og la det bli en budsjettargumentasjon alene.

Det er kanskje det kulturlivet ser og som gjør at vi mobiliserer for å beholde disse viktige institusjonene. De er en skjøt mellom det militære systemet og det sivile samfunnet, og spiller en viktig rolle i sine nærområder. Korpsene og deres dyktige musikere er forbilder og levende bevis på at det er mulig å leve av å utøve musikk i et av verdens rikeste land.

At de samme musikerne og korpsledelsen også er seg sitt ansvar bevisst i å undervise, dirigere, konsertere og være tilstede i lokalsamfunnene viser at de forstår den helheten og den tiden de er en del av.

Slik uttrykker Forsvarssjefen seg om fremtiden til forsvarskorpsene:

«Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon viderefører sine oppgaver. Kostnadene knyttet til kultur og tradisjon skal reduseres. Kostnadsreduksjoner kan oppnås gjennom å samle Forsvarets musikk til ett sted eller å redusere antallet korps. En reduksjon fra fem til tre korps har vært vurdert, men anses ikke å gi tilstrekkelig kostnadseffekt, kvalitet og fleksibilitet. Derimot kan man oppnå disse effektene gjennom å samlokalisere Forsvarets musikk på ett sted. Antallet årsverk i Forsvarets musikk begrenses oppad til 100. HM Kongens Gardes musikkorps videreføres som i dag. Forsvarssjefen vil utrede muligheten for også å samle alle Forsvarets museer på ett sted, sentralt lokalisert, basert på størst mulig grad av selvfinansiering av driften.»

Så tanken er at «Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon» skal videreføre sine oppgaver, men skal minimeres musikalsk til 100 personer og være samlokalisert. Så røsker han med seg forsvarets museumsdrift i en avsluttende setning ved å si at de også skal lokaliseres sentralt og helst være selvfinansierende.

Dette er så ufattelig kunnskapsløst.

En ting er at man ønsker å ta forsvarets arvesølv å kaste ut av et skyteskår i landets viktigste kulturelle festning, men at man samtidig skal tro at «Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon skal videreføre sine oppgaver» er håpløst kunnskapsløst.

Dette kommer da også samtidig som vi er i en tid hvor samfunnet generelt begynner å se viktigheten av akkurat kultur og tradisjoner. Det å ha noe å leve for og leve med. Noe som utvikler oss og som gjør oss mer tolerante, forståelsesfulle og vidsynte. Kanskje til og med klarsynte.

20 av våre viktigste kulturinstitusjoner og deres ledere har så veldig riktig og grundig beskrevet det slik i et brev til våre to ministere for forsvar og kultur. Kort punktvis oppsummert av meg:

– Forsvarskorpsene har stor betydning for det profesjonelle musikklivet lokalt.
– De utfører et betydelig arbeid som konsertkorps på alle mulige former for arenaer i Norge.
– Brorparten av forsvarskorpsenes virksomhet skjer utenfor hovedstaden.
– Forsvarets Musikk er en av landets eldste og viktigste kulturinstitsjoner.
– Har i sine respektive regioner stor samfunnsmessig nytte.
– Er rollemodeller og betyr mye for kunstnerisk utvikling hos unge talenter.
– Er av stor betydning for musikkutdanningsskjeden i Norge.
– Er en bærebjelke for andre kulturaktiviteter.

Les brevet som ble publisert i Scenekunst til Forsvarsministeren og Kulturministeren her.

Nå fortjener forsvarskorpsene ro og langsiktighet. Snu tankerekken og la oss bruke disse profesjonelle og dyktige korpsene til å dyrke det yrende musikklivet dette langstrakte landet har. Kultur og tradisjon kan ikke parkeres vekk i en budsjettpost hos kunnskapsløse ledere. Det er det for viktig til. La kulturen og tradisjonen ligge som et viktig fundament for fremtiden vår.

Noen forstår det trolig ikke før vi har vi har strupet den kulturelle halsen så mye at den ikke har mer luft igjen å leve av. Og da kjære venner. Da er det for sent.

 

Vi støtter Forsvarskorpsene

 

Erik Rastad Erik Rastad

Et relativt langt og energisk liv innenfor kulturen, med en hovedsti langs det frivillige musikklivet. For tiden består det kulturelle engasjement mye av å arrangere konserter, være korpspappa og styrearbeid ved en musikkfolkehøgskole – og skrive her.

Forsvarets Musikk

Forsvarets musikk omfatter i dag fem profesjonelle musikkorps underlagt det norske forsvaret og fordelt over hele Norge.
Dagens korpsordning ble etablert som følge av en ny «hærordning» i 1817-18.

Korpsene er i dag:
- Forsvarets Stabsmusikkorps (FSMK), Oslo
- Sjøforsvarets musikkorps (SFMK), Bergen, tidligere Forsvarets Musikkorps Vestlandet
- Luftforsvarets Musikkorps (LFMK), Trondheim, tidligere Forsvarets musikkorps Trøndelag
- Forsvarets Musikkorps Nord-Norge (FMKN), Harstad
- Kongelige Norske Marines Musikkorps (KNMM), Horten, populært kalt Marinemusikken

I tillegg kommer Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps, 3. gardekompani, («Gardemusikken»), som består av vernepliktige og Heimvernskorpsene som er underlagt Heimvernet.

Korps fra Forsvarets musikk har vunnet flere Spellemannpriser og deltatt med ære ved flere tattooer der både musikk og drill er en spesialitet.

Forsvarets Musikk er underlagt Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) som favner om alle de kulturelle enheter i Forsvaret. I dag er Forsvarets Musikk en del av Forsvarssjefens strategiske kommunikative verktøy, både internt og eksternt for Forsvaret. Blant oppgavene finner vi blant annet utstrakt konsertvirksomhet, seremonielle oppdrag og representasjonsvirksomhet i vid forstand.

Kilde: Wikipedia

Mer om Forsvarets musikk her:
https://forsvaret.no/kultur/musikk

Grease – musikalen i bilder

Musikalen Grease som er satt opp på Chateau Neuf er en energibombe av et show. Dyktige artister, scenisk storslått og masse energi!


Musikkfellesskap i hundre år

Utenfor den reservebenken som ingen av oss har sittet på har vi diskutert om alle snakker korps, om korps er kult – og om spillegleden og fellesskapet. En hobby for livet.


Murmures des Murs – magisk illusjonsteater

«Det var magisk», sa 10-åringen. «I dag føler jeg meg kulturell», sa politikeren. «Forstod du hvordan de gjorde det?», sa 13-åringen. «Fantastisk», sa kulturkollegaen.


Forrige innlegg
Neste innlegg
hits